DANH SÁCH PHIM

Chuyện Nghề Y - Romantic Doctor, Teacher Kim (2016)]

Chuyện Nghề Y - Romantic Doctor, Teacher Kim (2016)

Chuyện Nghề Y - Romantic Doctor, Teacher Kim (2016)]

  • nsx_2016 phimbo qg_Hàn Quốc tl_Gia Đình - Học Đường tl_Tâm Lý - Tình Cảm
  • nsx_2016 phimbo qg_Hàn Quốc tl_Gia Đình - Học Đường tl_Tâm Lý - Tình Cảm
  • nsx_2016 phimbo qg_Hàn Quốc tl_Gia Đình - Học Đường tl_Tâm Lý - Tình Cảm
  • [stt/Full 20/20 Vietsub + TM]
[stt/Full 20/20 Vietsub + TM]
Chuyện Nghề Y - Người Thầy Y Đức, Romantic Doctor, Teacher Kim 2016 Chuyện Nghề Y - Người Thầy Y Đức xoay quanh một vị bác sĩ phẫu thuật tài giỏi đang ở đỉnh cao sự nghiệp tên là Boo Jong Yoo (Han Suk Kyu). Bỗng một ngày, Jong Yoo từ bỏ mọi thứ anh có để sống một cuộc đời bình lặng. Anh mở một bệnh viện tư ở một thị trấn nhỏ và chỉ khám cho những người dân ở đó. Sau này, Jong Yoo gặp được Dong Joo (Yoo Yun Suk), một bác sĩ khát vọng sự thành công và Yoon Seo Jung (Seo Hyun Jin), một bác sĩ không thể vượt qua nỗi ám ảnh về sai lầm trong quá khứ. Jong Yoo đã thành công thay đổi cuộc đời của họ.
Sever VIP-HD2 - VietSub
[1|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-1-3336_e35823_HD2.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-2-3336_e36383_HD2.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-3-3336_e36385_HD2.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-4-3336_e36739_HD2.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-5-3336_e37083_HD2.html] [6|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-6-3336_e37158_HD2.html] [7|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-7-3336_e37604_HD2.html] [8|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-8-3336_e37636_HD2.html] [9|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-9-3336_e37605_HD2.html] [10|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-10-3336_e38001_HD2.html] [11|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-11-3336_e38002_HD2.html] [12|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-12-3336_e38335_HD2.html] [13|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-13-3336_e38622_HD2.html] [14|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-14-3336_e38670_HD2.html] [15|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-15-3336_e39141_HD2.html] [16|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-16-3336_e39514_HD2.html] [17|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-17-3336_e39579_HD2.html] [18|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-18-3336_e39994_HD2.html] [19|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-19-3336_e40059_HD2.html] [20|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-20-3336_e40439_HD2.html] [Tập Đặc Biệt|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-tap-dac-biet-3336_e40504_HD2.html]
Sever VIP-HD3 - Thuyết Minh
[1|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-1-3336_e35823_HD3.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-2-3336_e36383_HD3.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-3-3336_e36385_HD3.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-4-3336_e36739_HD3.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-5-3336_e37083_HD3.html] [6|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-6-3336_e37158_HD3.html] [7|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-7-3336_e37604_HD3.html] [8|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-8-3336_e37636_HD3.html] [9|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-9-3336_e37605_HD3.html] [10|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-10-3336_e38001_HD3.html] [11|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-11-3336_e38002_HD3.html] [12|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-12-3336_e38335_HD3.html] [13|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-13-3336_e38622_HD3.html] [14|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-14-3336_e38670_HD3.html] [15|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-15-3336_e39141_HD3.html] [16|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-16-3336_e39514_HD3.html] [17|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-17-3336_e39579_HD3.html] [18|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-18-3336_e39994_HD3.html] [19|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-19-3336_e40059_HD3.html] [20|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-20-3336_e40439_HD3.html] [Tập Đặc Biệt|http://bilutv.com/xem-phim/chuyen-nghe-y-romantic-doctor-teacher-kim-2016-tap-tap-dac-biet-3336_e40504_HD3.html]
Chuyện Nghề Y - Romantic Doctor, Teacher Kim (2016)

Từ khóa tìm kiếm